Zwrot podatku – komu się należy?

Corocznie rozliczanie się z  Urzędem Skarbowym jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela, który osiąga dochody. Składanie zeznań podatkowych odbywa się za pomocą formularzy PIT, które można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, albo złożyć osobiście  w odpowiedniej placówce. Niektóre osoby mogą liczyć na wypłacenie przez Urząd Skarbowy tzw. zwrotu podatku. Komu się on należy oraz w jakim terminie można spodziewać się wypłaty pieniędzy?

Czym jest zwrot podatku i kto go otrzyma?

Zwrot podatku, to oddawana przez urząd skarbowy kwota, która wynika  z nadwyżki zaliczek wpłaconych na poczet podatku dochodowego w ubiegłym roku. Jeśli zaliczki zostały naliczone nieprawidłowo, ich wysokość przekroczyła kwotę należącą się fiskusowi. W takiej sytuacji nadpłata musi zostać wyrównana. Wypełniając deklarację PIT, ujmuje się w niej nie tylko kwotę uzyskanego przychodu, ale również wysokość składek ubezpieczeniowych, czy korzystanie z różnego rodzaju ulg i odliczeń. To właśnie one najczęściej są przyczyną nadpłaty podatku.  W przypadku osób fizycznych do najpopularniejszych ulg należą: prorodzinna, rehabilitacyjna, czy abolicyjna. Zwrot podatku mogą otrzymać również przedsiębiorcy, którzy mają możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz odliczeń z tytułu posiadania praw autorskich lub majątkowych.

Czy każdy ma prawo do zwrotu podatku?

Na zwrot podatku mogą liczyć osoby, które oprócz posiadania nadpłaty zaliczek spełniają określone kryteria. Aby otrzymać zwrot, kwota nadwyżki nie może być mniejsza niż 8,70 zł. W przeciwnym wypadku zostanie ona zatrzymana i oddana podatnikowi w kolejnym okresie rozliczeniowym. Na wypłatę pieniędzy nie mogą również liczyć osoby, które nie opłaciły w terminie otrzymanych mandatów lub mają inne nieregulowane zobowiązania finansowe względem państwa. W takiej sytuacji, kwota nadwyżki zostanie przekazana bezpośrednio na poczet spłaty powstałego zadłużenia.

W jakim terminie można liczyć na zwrot podatku?

Kilkadziesiąt lub kilkaset złotych zwrotu z pewnością podreperuje budżet domowy. Może to być również sposób na to, jak szybko zaoszczędzić sporą, choć jednorazową kwotę pieniędzy. W tego powodu, wiele osób czeka na niego z niecierpliwością. Termin otrzymania pieniędzy od urzędu skarbowego zależy od tego, kiedy zostało złożone zeznanie podatkowe. Najszybciej trzymają je osoby, które złożyły wnioski najwcześniej oraz osoby rozliczające się z fiskusem drogą elektroniczną. Zwrot nadpłaty powinien nastąpić nie później niż 3 miesiące po dostarczeniu do odpowiedniej placówki prawidłowo wypełnionego formularza PIT. Warto wziąć to pod uwagę planując domowe wydatki. Pieniądze można otrzymać w formie gotówki lub przelewu bankowego.

Jeżeli podatnik nie otrzyma zwrotu podatku w terminie 90 dni od złożenia zeznania, mimo, że zwrot mu się należy, może ubiegać się o wypłatę należnych odsetek za zwłokę, które wynoszą 8 procent w skali roku. Zazwyczaj jednak urzędy rozliczają się  w terminie, a większość opóźnień wynika z błędów w wypełnionych PIT-ach i konieczności dostarczenia korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *